Keserű

Ajánlás Bán Zoltán András regényéhez

Bookart, 2014


A kemény diktatúrák útját halottak milliói szegélyezik. A puha diktatúrákét erkölcsi roncsok, alkoholisták, öngyilkosok, tönkrement emberek tíz- és tízezrei. Bán Zoltán András regényének (tényregényének?) hőse a kirobbanó tehetségű, egyik napról a másikra híressé vált író. Sólyom Ferenc megrendítően hiteles közelképekben ábrázolta a létező szocializmus állítólagos uralkodó osztályának, a kisemmizett, földbe taposott, öntudatuktól megfosztott városszéli munkásoknak, szegényeknek az életét – hiszen maga is közéjük tartozott, közöttük élt, már befutott íróként is.

De valójában már nem tartozott sehová: se az írótársadalomba, se abba az értelmiségi körbe, amely felfedezte, de a munkások és szegények közé sem. Ez tette alkoholistává. A tragédia azonban elismertsége csúcsán következett be. Kiderült, hogy éveken át az állambiztonsági szervezet „hálózati személye” volt. Zsarolással kényszerítették besúgásra, de aztán azonosult a szerepével, és „Keserű” fedőnéven irodalmi színvonalú jelentéseket írt legbizalmasabb barátairól, bizalmasan közölt titkaikról. A fényből zuhant hirtelen a sötétségbe, a sokra tartott író helyzetéből a megvetett árulóéba. Az elmúlt években, amikor nagy politikai és társadalmi viták folytak az ügynöklisták nyilvánosságáról, mintha a letűnt rendszer főbűnöse az ügynök lett volna. Holott az ügynök maga is áldozat volt, bár sokan közülük egyre odaadóbb szenvedéllyel támadták hátba, árulták el barátaikat. De ez sem homályosíthatja el, hogy a bűnös nem az ügynök, hanem a beszervezője, a tartója. S még inkább a tartó tartója, a mögötte álló politikai vezetés, a rendszer, amely nem élhet meg a besúgói, a besúgók hálózata nélkül. Bán Zoltán András könyvében a tartók és a tartók tartói is megjelennek: az idők folyamán belőlük is olyan emberi roncs lett, mint áldozatukból, a megzsarolt, megalázott íróból. 

A szabadság hiánya, a kiszolgáltatottság foszt meg emberi tartásunktól. . Ha félnünk kell attól, hogy vállaljuk önmagunkat, nézeteinket, kapcsolatainkat, akár szenvedélyeinket, magunkat veszítjük el, akárhogy nevezik is a politikai rendszert, amely körülvesz bennünket.

A Keserű egy lezárult korszakban játszódik. Nincs ma ennél időszerűbb könyv.

 

Ajánlás Bán Zoltán András regényének borítóján
2 213 karakter