Simon Béla legendás hírű fogorvos volt. A fog eredetű fájdalmakról írt ezer oldalas disszertációjára kapta meg az orvostudományok doktora címet. Kivételessé alakját azonban nem orvosi érdemei tették, hanem az, hogy bár a „keresztény középosztály” tagja volt, nem volt antiszemita: a legnehezebb időkben is fenntartotta baráti kapcsolatát zsidó kollégáival, munkatársaival.„A legelőkelőbbek orvosa”

Százhúsz éve született dr. Simon BélaSimon Béla dr.

Simon Béla dr.

Kilenc-tíz éves lehettem, amikor anyám egy parányi lyukat fedezett fel az egyik, már maradó fogamon. A lyukat ő maga is betömhette volna, hiszen fogorvos volt, közelebbi szakterülete pedig a fogszabályozás és a gyermekfogászat. Ehelyett átvitt a szomszéd házban rendelő dr. Simon Bélához. Valahogy akkor is éreztem, hogy nem pusztán fogkezelésről van szó, inkább olyan rítusról, mint amikor a törzs cseperedő gyermekét bemutatják a törzs főnökének vagy főpapjának. Átéreztem a perc ünnepélyességét, nemhogy sírni, még nyafogni sem mertem. Igaz, okom se volt rá, a kezelés csöppet sem fájt.  A tanár úr – mint anyám többször elmondta – kalapált aranytömést készített. Ez drága és időigényes eljárás volt, akkoriban, 1949 táján, már ritkán alkalmazták; nem kizárt, hogy a tanár úr is fel akarta csillantani mesteri tudását a nála majd húsz évvel fiatalabb kolleganő előtt. Sikerült. A tömés, több mint hatvan év múltán, ma is megvan.

A rendelő a Kígyó utcában, Kozma Lajos tervei alapján

A rendelő a Kígyó utcában, Kozma Lajos tervei alapján

 

Nem!

Simon Béla 1892. március 20-án született, alföldi és székely római katolikus családban; nagyapja, Simon Flórent ügyvéd, Pest városának országgyűlési képviselője volt a pozsonyi diétán, anyai nagyapja, Kovács Ferenc, 48-as honvéd, később Háromszék megye törvényhatósági bizottságának tagja. Magyarán Simon doktor tipp-topp képviselője volt annak a keresztény úri középosztálynak, amelyet a két világháború között a hivatalos ideológia a nemzet legfontosabb társadalmi csoportjának kívánt beállítani. Simon doktornak azonban volt egy defektusa: nem volt antiszemita. Bizonyos korszakokban és helyzetekben azonban nem-antiszemitának lenni sem könnyű. Simon doktort, aki mint a Stomatologiai Klinika I. díjas tanársegéde a klinikát vezető Szabó József professzor helyetteseként dolgozott, 1925-ben felszólították, hogy lépjen be a Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete (MONE) elnevezésű fajvédő szervezetbe, amelyet az ugyancsak fogorvos és országgyűlési képviselő Csilléry András alapított.  A fiatal tanársegédet nemcsak a származása predesztinálta erre, hanem az is, hogy a háború végén tartalékos főorvosként szerelt le, a kommün alatt pedig ellenállási érdemeket szerzett. A Tanácsköztársaság egyetlen központi rendelőintézetbe akarta terelni a főváros államosított fogorvosait. Simon, arra hivatkozva, hogy az épület átfűtése igen költséges lenne, a döntés végrehajtásának néhány hetes elhalasztását javasolta az illetékeseknek. Néhány hét múlva azonban a magyar Vörös Hadsereg már harcban állt az utódállamok hadseregével, és a fogorvosokkal senki sem törődött. A Magyar Fogorvosok Egyesülete később jegyzőkönyvileg mondott köszönetet a leleményes tanársegédnek. A MONE invitálása elől azonban Simon doktor kitért, nem akar politikai szervezet tagja lenni, mondta. Szabó professzor kompromisszumos megoldást húzott elő a kalapból, olyasfélét, amilyet aztán sűrűn alkalmaztak a Kádár-rendszerben is. Simon Béla még megvédheti a disszertációját, megkapja a magántanári habilitációt, utána azonban távozzék önként az egyetemről.     Kupavacsora

Hat év múltán a Gróf Apponyi Albert Poliklinika főorvosi kara az állástalan (de azért egyre terebélyesedő magánpraxissal és jelentős tudományos munkássággal rendelkező) magántanárt a fogászati osztály vezetőjévé választotta. A Poliklinika a fővárosi szegénybetegek ellátására jött létre 1895-ben, Apponyi Albert nevét 1921-ben vette fel.  A következő években, a gazdasági válság enyhülésével, a Poliklinika fogászati osztálya az ország legkorszerűbb fogászata lett, szájsebészeti, gyermekfogászati, fogszabályozási részleggel, szövettani laboratóriummal. A főorvos folytatta tudományos munkásságát, a következő években 127 cikket publikált, részben az általa alapított Stomatologiai közlönyben, részben külföldi szaklapokban, előadott az egyetemen és egy sor nemzetközi kongresszuson. A tudományos munkásságot beosztottaitól is elvárta, az osztály orvosai 1932 és 39 között 150 cikket jelentettek meg, öt magyar és egy németnyelvű tankönyvet adtak ki. A főorvos részt vett a szakorvos-képzéstől szóló jogszabály előkészítésében, a Poliklinika fogászati osztálya megkapta az akkreditációt fogszakorvosok képzésére és vizsgáztatására. Szüleim mindketten ezen az osztályon dolgoztak fizetés nélküli gyakornokként. 

Dr. Simon Béla kupaköszöntő, 1937. A jobb oldalon, a harmadik dr. Kőszeg Ferenc, „fizetés nélküli gyakornok" Simon főorvos osztályán

Dr. Simon Béla kupaköszöntő, 1937. A jobb oldalon, a harmadik dr. Kőszeg Ferenc, „fizetés nélküli gyakornok" Simon főorvos osztályán

 

Az osztály orvosai egy serleget készíttettek, majd évről-évre az úgynevezett kupavacsorán köszöntötték főnöküket. 1936 őszén apám tartotta a kupaköszöntőt. „Én azt szeretem Benned, mondta, hogy Te, akit közvéleményünk úgy könyvelt el, mint a legelőkelőbbek orvosát, minden egyes legnyomorultabb betegnél is példáját adod annak az igazi orvosi szellemnek, melynek valamennyiünket és az egész emberiséget át kellene hatnia.” Aztán nem bírta megállni, hogy a politikára ne terelje a szót. „Nagy küzdelem folyik most a világban az önkormányzati és a parancsuralmi rendszerek között. Isten ments, hogy kitérjek erre, ép bőrrel szeretnék hazakerülni.” De azért csak elmondta, hogy 1935 nyarán Németországban járt, ismerőseitől, barátaitól érdeklődött a helyzetről, végül azonban a legilletékesebbet, a pályaudvari hordárt kérdezte meg, jó világ van-e erre. „Megvagyunk valahogy, uram” - felelte az. „A bajuszos fővezér az majdnem szent, uram, de az alvezérek emberek csak…” Valahogy ilyen módon válaszolna a manapság Keleti pályaudvar hordára is, ha lennének még hordárok.Véletlenek

1937-ben mutatták be Vadnai László Pesti mese című filmvígjátékát. A történet szerint az Annie-féle kalapszalonban dolgozó masamódlány értesítést kap, hogy 650 ezer dollárt örökölt Amerikából.  A tulajdonosnő öccse nyomban udvarolni kezd a lánynak, akit addig mindenki csak „a Copfosnak” csúfolt. A lány azonban eszesebb, mint képzelik, angol nyelvű levelet irat magának, hogy az első levél tévedés volt, és gondoskodik róla, hogy a levél újdonsült udvarlója kezébe kerüljön. Az nyomban szakít a lánnyal, a Copfos pedig boldogan tér vissza igazi szerelméhez. 

1933 őszén Kosztolányi Dezső Ádám Lajos sebészprofesszor tanácsára Simon Béla rendelőjét kereste fel: a költő bal alsó ínyén megjelent érzékeny vörös foltot akkor már hónapok óta kezelték, eredmény nélkül. Simon Béla, akit régi ismeretség, barátság fűzött Kosztolányihoz, radikális műtétet javasolt. A karácsony előtt elvégzett szövettani vizsgálat igazolta Simon feltételezését, hogy Kosztolányinak rosszindulatú száj-nyálkahártya rákja van. Ezt azonban, a kor szokásának megfelelően, el akarták titkolni a gyanakvó és hipochonder költő elől. A laboratórium Kosztolányi kezelése közben veszélytelen, idült gyulladásról szóló, hamis leletet küldött át Simon tanár úrnak, amelyet ő „véletlenül” az asztalon felejtett, amikor az asszisztensnővel együtt kiment a rendelőből. Kosztolányi, mint várható volt, elolvasta a leletet, és egy időre megnyugodott. Ádám professzor amúgy is ellenezte a radikális műtétet, amely tönkretette volna Kosztolányi arcát, inkább az akkor csodaszernek számító rádiumkezelésben bízott. A költő életét valószínűleg a radikális nútét sem mentette volna meg. A bugyuta filmsztorit és Kosztolányi tragédiáját nemcsak a hamis dokumentum trükkje kapcsolja össze, hanem az is, hogy a kalapszalon tulajdonosnőjét a filmben Dobos Annie játszotta, Simon doktor felesége.Sonnenschein zsidó

1938 márciusában Csilléry András nyújtotta be az első zsidótörvény tervezetét a parlamentben, 1941-ben pedig a MONE listákat készített a Honvédelmi Minisztérium részére a munkaszolgálatra javasolt zsidó orvosokról. A listákon elsősorban azok az orvosok szerepeltek, akik legkellemetlenebb konkurenciát jelentették a MONE keresztény-nemzeti orvosai számára. Ebben a helyzetben Simon Béla csak annyit tehetett, hogy fenntartotta baráti kapcsolatát zsidó kollégáival. Osztályáról azonban, minthogy jó orvosok voltak, sorra hívták be a munkatársait munkaszolgálatra. 

Mindezt talán meg sem írtam volna, ha az Apponyi Poliklinikával kapcsolatos internetes kutakodás közben rá nem bukkanok a Jobbik Budavári Alapszervezetének honlapján a Zsidó élősködők az egészségügyben című cikkre. Az írás névtelen, „nemzeti radikális” szerzője arról panaszkodik, hogy húsz év körüli gyermeke a pszichológus véleménye szerint „személyiségi zavarokkal” küzd, így nem alkalmas az általa választott pályára. Holott, írja a megbántott apa, melyik egészséges lelkületű fiatal nem küzd efféle problémákkal, „a mai globális-zsidó gazdasági világválság idején”? Véleményét a pszichológus egy bizonyos Sonnenschein zsidó tesztjére alapozta. Sonnenschein apja ortodox zsidó cipész volt, anyja analfabéta. Ő maga orvosi tanulmányai befejezése után az Apponyi Poliklinika Ranschburg Pál vezette pszichológiai laboratóriumának munkatársa lett. Itt dolgozta ki elméletét és tesztjét, amelyet – a Jobbik Budavári Alapszervezetén kívül - Szondi-teszt néven ismer a világ. 

A „nemzeti radikális” bunkónak Szondi Lipót ma is „Sonnenschein zsidó”

A „nemzeti radikális” bunkónak Szondi Lipót ma is „Sonnenschein zsidó”

 

Ezt olvasva úgy éreztem, Simon Béla tisztességét felidézni talán mégsem egészen idejét múlt. 

A háború után Simon Béla több mint ezer oldalas disszertációt írt a fog eredetű, illetve a fogászati kezeléssel kapcsolatos fájdalmakról és enyhítésük módozatairól. Művéért megkapta az orvostudományok doktora címet, de a disszertáció kiadására nem került sor. Simon professzor 1965. december 28-án hunyt el. Rendelője, amelynek tervezésére Kozma Lajost kérte fel, eredeti állapotában maradt meg, és ma is működik.

A Szövetség utcai kórház, az egykori Poliklinika kapuja mögött méretes márványtáblán olvasható „a háború és a fasizmus áldozatainak” névsora. A nevek között ott van apámé, meg a barátaié, például Kőműves Oszkáré, akit annyit hallottam emlegetni gyerekkoromban.

Vajon mikor jut eszébe valamelyik „nemzeti radikálisnak”, hogy ezt a táblát is eltávolítassa a helyéről?    


Élet és Irodalom, 2012. március 30.

9 603 karakter


Cikkem állításait Németh György történész az Élet és Irodalom Visszhang rovatában vitatta.  Cikkére a lap következő számában válaszoltam. 


N. Gy. Mindent jobban tud

Németh György szociológus-közgazdász az ÉS 2012. április 6-iki számában korrigálja az előző héten megjelent „A legelőkelőbbek orvosa” című írásomat. Az első zsidótörvényt megalapozó törvényjavaslatot – írja Németh – nem Csilléry András, a Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete (a MONE) elnöke nyújtotta be a parlamentnek, hanem „Darányi Kálmán miniszterelnök és Mikecz Ödön igazságügyi miniszter, vagyis a kormány”. A szerző „korabeli, a zsidó orvosok között elterjedt mendemondának” nevezi az állítást, miszerint a MONE 1941-ben listát adott át az általuk munkaszogálatra javasolt zsidó orvosokról.

Csilléry András fogorvos, a MONE alapítója

Csilléry András fogorvos, a MONE alapítója

„A MONE elnöke, Csilléry András doktor nyújtotta be az első zsidótörvény tervezetét a parlamentben 1938 március 29-én,” [.] „A MONE a kamarából szerzett iratok alapján 1941-ben összeállította a zsidó orvosok jegyzékét, azt átadta a Honvédelmi Minisztériumnak, szorgalmazva a rajta szereplő orvosok munkaszolgálatra történő behívását.” Az idézett két mondat a Magyar Orvosi Kamara honlapjának (MOK.hu) A MOK története című fejezetéből való, amelynek szövegét – a lapalji jegyzet szerint – dr. Éger István, a MOK elnöke aktuális információkkal egészítette ki. Németh György tehát jobban tenné, ha előbb dr. Éger Istvánnal kezdeményezne vitát a MONE szerepéről.  

A Magyar Orvosok Nemzeti Egyesülete illegálisan még a kommün alatt, legálisan 1919. augusztus 17-én alakult meg. „Első teendőnk, Uraim, a seprés” – mondta az alakuló ülésen Avarffy Elek. A szónok hamarosan az új törvényhozás tagja lett, és orvos-képviselőtársaival együtt erőteljes támogatója volt az 1920. évi XXV. törvénycikknek (numerus clausus), amely Prohászka Ottokár püspök elvei alapján az összlakosságban képviselt arányuknak megfelelően határozta meg a különböző „népfajok” tagjai közül felvehető hallgatók számát. A törvény alapján az egyetemi hallgatóknak mintegy hat százaléka lehetett zsidó, illetve zsidó származású.  A kérdés kutatója, Kovács M. Mária A numerus clausus és a zsidótörvények összefüggésérõl című tanulmányában (In: A holokauszt Magyarországon európai perspektívában, Balassi Kiadó, 2005) meggyőző adatokkal bizonyítja a megszakítatlan kapcsolatot az 1920-as törvény és az 1938-tól sorjázó faji törvények között. „1920-tól – írja a történész - fajvédõ szervezetek egész sora alakult meg az orvosok, ügyvédek, mérnökök, újságírók és más foglalkozások körében azzal a kimondott céllal, hogy elérjék a numerus clausus kiterjesztését az oktatás, a gazdaság és a közigazgatás különböző területein. A fajvédõ szakmai szervezetek statisztikák és regiszterek tucatjait készítették el zsidó kollégáikról, feketelistákat állítottak fel, származási listákat publikáltak, amelyekkel azután elárasztották a közigazgatás különböző szerveit.” Németh György „mezei képviselőnek” mondja Csilléry Andrást, akinek a Házszabály szerint törvényjavaslat benyújtására nem volt joga. Cikkemben nem javaslatot, hanem – a MOK honlapja nyomán – tervezetet írtam, ennek az előkészítésében mezei képviselő is részt vehetett. Csilléryt azonban mezei képviselőnek nevezni understatement: 1919. augusztus 15-től november 24-ig népegészségügyi miniszter volt a Friedrich-kormányban, 1928-tól pedig az Országos Társadalombiztosító Intézet (az OTI) igazgató főorvosa. Vezetése alatt a biztosítóintézet 2300 orvosának kétharmada a MONE tagjaiból került ki. A MONE utolsó elnöke, Orsós Ferenc kórboncnokprofesszor, a német megszállás után kérvénnyel fordult a belügyminiszterhez a zsidó munkaszolgálatos orvosok deportálását sürgetve. ((Mester Attila: Orsós Ferenc és a katyni ügy. 7. oldal  HYPERLINK "http://www.leki17.hu/polakia/katyn/ma_katyn_orsos.pdf" http://www.leki17.hu/polakia/katyn/ma_katyn_orsos.pdf) V. ö.: Kádár Gábor – Vági Zoltán: Hullarablás. A magyar zsidók gazdasági megsemmisítése, 302. oldal. Hannah Arendt Egyesület – Jaffa Kiadó, 2005) 

Vitéz nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredes, honvédelmi miniszter Németh György nála is jobban tudja

Vitéz nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredes,
honvédelmi miniszter
Németh György nála is jobban tudja

Németh György tudomása szerint a munkaszolgálatosokat „jogszabályok alapján” hívták be. Véleményét egy balliberálisnak aligha minősíthető, de minden bizonnyal illetékes szerző cáfolja: vitéz nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredes, magyar királyi honvédelmi miniszter. Hivatalba lépéséig, 1942. szeptember 24-ig behívandókat, mindenekelőtt a munkaszolgálatosokat névre szóló, úgynevezett SAS behívóval (Sürgős Azonnal Siess) hívták be szolgálatra. A Te vagy a tanú! című, a munkaszolgálatra emlékező kiadvány (Kossuth, 1947) előszavában a volt miniszter így ír: „A SAS-behívások rendszere a legnagyobb és a leggyakoribb visszaélésekre adott alkalmat és módot. Ha valakinek haragosa volt, vagy valakinek üzletére, munkakörére fájt egy másiknak a foga, elment a bevonulási központba, vagy névtelen feljelentést küldött oda és ez elég volt arra, hogy sok ártatlan embert korra való tekintet nélkül valamely munkásalakulattal a harctérre kiküldjenek. (…) Nem voltak tekintettel a szakképzettségre, sem a korra. Az orvos, a gyógyszerész, a mérnök, de a többi szellemi vagy szakmunkás is csak lapáttal, ásóval és csákánnyal a kezében teljesített honvédelmi szolgálatot.”

A miniszter helyreállította az évjáratonkénti bevonulás rendszerét; legidősebb korosztályként a harminckét éveseknek kellett bevonulniuk. Apám negyvenegy éves múlt, amikor 1942 júniusában jelentkeznie kellett a jászberényi gyűjtőhelyen, alig két hét múlva már útba is indították a keleti frontra. Fél év alatt igazolhatóan egy alkalommal végzett orvosi munkát, amikor egy bajtársa halálát kellett megállapítania. 1943 januárjában, a szovjet áttörés idején 19 284 munkaszolgálatos került veszteséglistára. „… a kegyetlen bánásmód miatt a szovjet offenzíva idejében a többségük fizikai állapota a mélyponthoz közelített”, már a támadást megelőző időszakban naponta kétszáz muszos halt meg testi leromlás következtében, írja Ungváry Krisztián (A magyar honvédség a második világháborúban, Osiris, 2005., 120. oldal). Apám betegen, magatehetetlen állapotban került fogságba, a fogolytábor felé döcögő vonaton halt meg. Németh György jópofizva idézi a Ceauşescu korabeli erdélyi viccet: „Megint a zsidók jártak jól”. A beszólását pofátlannak nevezném, ha ez a kifejezés nem lenne már lefoglalva a Fidesz szótárában. Így megelégszem a bunkó kifejezéssel. 

A levélíró úgy véli, az az állítás, hogy Simon Bélának magántanári habilitációja után azért kellett távoznia a Fogászati Klinikáról, mert nem volt hajlandó belépni a MONE-ba, csupán családi legendárium. „A MONE – írja Németh - nem volt olyan erős szervezet, hogy állásából bárkit is képes legyen eltávolítani, s általában a kormányzattal sem volt felhőtlen a viszonya (…).” Egy informális, négyszemközti megállapodásnak nincs dokumentuma.  Az is igaz, hogy a különböző kormányok konzervatív tagjai, Klebelsberg Kunó, később Keresztes-Fischer Ferenc nem kedvelték a szélsőséges szervezetet. Csakhogy Gömbös Gyula fülke-forradalma előtt az egyetemek még birtokában voltak az egyetemi autonómia XIX. századi örökségének. A szervezet elnökségében az 1920-as években hét, a választmányában kilenc egyetemi tanár foglalt helyet. „Az egyesület az »orvosrendi tisztogatás« feladatát komolyan vette: a MONE-hoz csatlakozó orvosokat már az egyesületbe való belépéskor »nemzeti szempontból« megvizsgálták, majd pedig adataikat egy olyan »nyilvántartó rendszerbe« fektették fel, amelyet aztán a minisztériumok, kórházak és klinikák, valamint az önkormányzatok felhasználtak az orvosi állások betöltésénél.” (Kovács M. Mária: A numerus clausus és az orvosi antiszemitizmus a húszas években. EPA Budapesti Negyed 8. , 1995/2.) Vajon egy ilyen szervezet ne lett volna képes elbánni egy renitenskedő magántanárral? 

A vidékre kihelyezett zsidó orvosok helyzete – írja Németh György – a német megszállás, illetve a Sztójay-kormány hivatalba lépése után „finoman fogalmazva, erősen megváltozott”. Németh György a „finoman fogalmazva” meg az „erősen megváltozott” kifejezésekkel elfedi a lényeget: ezeket az orvosokat 1944 nyarán a magyar hatóságok gettóba kényszeríttették, bevagonírozták, és magyar határon gázkamrakész állapotban adták át a németeknek. Így haltak meg többen a Szövetség utcai kórház emléktábláján felsorolt orvosok közül. De így gyilkolták meg Auschwitzban dr. Böhm Arankát, Karinthy Frigyes özvegyét is.    


Élet és Irodalom, 2012. április 13.

8 088 karakter